UNICEF Ecuador

UNICEF ukuka wawakunapak, kuitsa-wamrakunapak ushaytakmi wiñachin Ecuadorpik, kaywan wawakuna, kuitsa-wamrakunapak sumaklla allí wiñachun, na imapish llakikuna muyushka, allí yachakuykunamanpash yaykuchun shinashpak ninan yachak tukuchun. Kay kuitsa-wamra kamak pukuchik UNICEF Ecuador llankanmi shinlliyachinkapak ima ushaykunatak, tantanakuytak, willaykunatak yachanatak shinallatak kuitsa-wamrakunapak ayninakuymantak.

Ashtawan riksi UNICEF llankaymantak kaypi: www.unicef.org/ecuador

Washaman Kati